Misiunea Liceului Tehnologic Transporturi Auto

Ca unitate reprezentativă a învăţământului profesional și tehnic din zona de vest a României în industria de automotive, Liceul Tehnologic Transporturi Auto din Timişoara se angajează să ofere servicii de educație și formare profesională în domeniul transporturilor rutiere, fiind promotor deschis al toleranței și respectului, egalității de șanse și bunăstării elevilor, contribuind la crearea unui mediu de învățare provocator și stimulativ, adaptat nevoilor reale ale comunității și aspirațiilor individuale.
Odată deveniți cetățeni ai lumii, absolvenții noștri vor fi învățat a se confrunta cu exigențele secolului XXI, cu creativitate, integritate, încredere, compasiune, dragoste pentru pace și democrație.

Viziunea Liceului Tehnologic Transporturi Auto

Ne propunem ca şcoala pe care o conducem să fie un centru de formare puternic și deschis pentru toate nivelurile de formare, o școală apreciată de comunitatea de afaceri, o școală care oferă părinților alternative educaționale specifice și adaptate nevoilor reale ale acestora.

Prezentarea Liceului Nostru